facebooktwittermail

Inga patent på konventionellt förädlade grödor

Slutgiltigt beslut från högsta instans.

Europeiska patentbyrån gav 2015 patent till en tomat, inte den på bilden, som förädlats för lägre vattenhalt.
Europeiska patentbyrån gav 2015 patent till en tomat, inte den på bilden, som förädlats för lägre vattenhalt. FOTO: JESSICA GOW/TT

Europeiska patentbyråns högsta instans har slagit fast att djur och växter som förädlats genom ”väsentligen biologiska processer” inte kan patenteras. En lägre instans gav 2015 i ett kontroversiellt beslut patent till en broccoli och en tomat som fått nya egenskaper utan användning av genmodifiering. EU-parlamentet, EU-kommissionen och EU:s medlemsländer har alla protesterat mot det ursprungliga beslutet, men Europeiska patentbyrån är inte en EU-myndighet och inte bunden av EU-lag.