facebooktwittermail d

Inga överraskningar när årets resultat för jordbruket presenteras

Jordbruksverket rapporterar att resultatet för jordbruket 2022 är oförändrat. De stora kostnadsökningarna har följts av högre intäkter inom både växtodling och animalieproduktion.