facebooktwittermail d

Inga Klimatklivspengar att söka i vår

Intresset för att ställa om är rekordstort. Men den som planerar att söka bidrag från Klimatklivet för sina åtgärder riskerar att gå bet. Tidigast i höst öppnar nästa sökomgång.

Flygfoto över biogasanläggning. Grannens ekologiska tomatodling ligger alldeles intill biogasanläggningen. Till den produceras värme under en stor del av året.
Klimatklivet har historiskt varit varit avgörande för många gårdar som har investerat i allt från biogas till eldrivna foderblandare, men också för att ersätta många oljepannor. Utan bidragen hade investeringarna aldrig lönat sig. FOTO: HANS DAHLGREN

På Klimatklivsenheten på Naturvårdsverket är det bråda dagar, inte bara just nu utan under lång tid framöver.