facebooktwittermail d

Skogsstyrelsen om nyckelbiotoperna: Vi vill göra rätt

Det kan ha funnits lagstöd för registreringen av nyckelbiotoper större delen av tiden sedan 1993, enligt Svante Claesson på Skogsstyrelsen. Men den frågan har ännu inte prövats i domstol.