facebooktwittermail d

Rådet: Skärp inte kraven för biodrivmedel

EUs energiministrar höjer inte ribban för ifrågasatta biobränslen.

Villkoren för grödbaserade biodrivmedel och skogliga bränsleråvaror som tallolja kommer inte att förändras, om EUs energiministrar får bestämma. I går kväll enades de om sin position inför förhandlingarna med EU-parlamentet och EU-kommissionen om en uppdatering av direktivet för förnybar energi.

Medlemsländerna förespråkar ett mål på 14 procent förnybart i transportsektorn till 2030, med ett mål på 3 procent för avancerade biodrivmedel, som får räknas dubbelt till målen. EU-kommissionens förslag att högst 3,8 procent av transportsektorns energikonsumtion får komma från biodrivmedel gjorda på grödor som kan användas för livsmedel eller foder fick nobben av energiministrarna. Medlemsländerna vill ha kvar det nuvarande taket på 7 procent, av hänsyn till gjorda investeringar. Förslag om att en råvara som tallolja inte ska få räknas till förnybartmålen avvisades också.

EU-parlamentets förhandlingsposition är inte klar. Olika utskott har kommit till olika slutsatser om vad parlamentet bör driva, med Miljöutskottet som den samling som driver den hårdaste linjen mot vad som uppfattas som icke-miljövänliga biodrivmedel. Frågan väntas avgöras i plenum i början av nästa år.

PREMIUM: Energiministrar nära enighet om biodrivmedel

LÄS OCKSÅ: Industriutskott väljer annan väg för biodrivmedel