facebooktwittermail d

Anna Törnfelt: Så kan du påverka din ekonomi under 2023

Om 2022 var utmanande är bedömningen att 2023 inte blir lättare. För att klara lönsamheten finns ingen generell lösning - att ha koll på de egna siffrorna och se över de delar som går att påverka är rådet från ATL:s ekonomicoach.

Anna Törnfelt

Hej!

Jag undrar hur man ska tänka när det gäller produktion och kostnadsläget för att hålla lönsamheten uppe. Har en mjölkgård med 120 kor och odlar i stort sett allt foder själv. Behöver komplettera med lite spannmål och köper in toppfodret till korna. Även ungdjursfoder köps in. Att mjölkpriset stigit har inte förhindrat att kostnaderna stigit ännu mer, lönsamheten har i slutändan ändå blivit sämre.

Hälsningar Peter

Vi har haft ett utmanande år 2022 och kommer att ha det även 2023. Det finns flera alternativ men det jag vill poängtera är att man ska utgå från sina egna förutsättningar. Det finns ingen generell lösning för hur man klarar sin ekonomi utan man får helt enkelt bestämma sig för att se över de olika delar som man kan påverka. Intäktssidan kan vara svår att påverka likaså kostnadssidan men volymer och priser samt hur stor produktionen blir kan man oftast påverka.

Tjänar man på att få hög produktion? Här skulle jag vilja svara ja men det får inte kosta hur mycket som helst. Att tappa avkastningen kan bli väldigt dyrt, att tappa tillväxt för växande djur oavsett vilket djurslag, eller försämrad fruktsamhet bland hondjur kan vara ödesdigert. Oavsett så har man underhållsfoder för sina djur och att ha djur som inte är i produktion är dyrt helt enkelt. Nu menar jag inte att man ska jaga de sista kilona i avkastning eller tillväxt utan sträva efter en fortsatt jämn och hög nivå.

Vilka kostnader kan man göra något åt? Foder till djuren, där bör man fundera på vilket som påverkar likviditeten. Har man egen spannmål eller eget proteinfoder så rekommenderar jag att nyttja det så långt det räcker. Komplettera med proteinfoder till egen spannmål. Detta får man naturligtvis sätta i relation till hur avkastningen/tillväxten håller i sig och överväga då hur mycket mer man kan betala för ett färdigfoder om det ger högre avkastning eller tillväxt. Att binda foderpriser till ett fast pris för en säsong, kan ge en stabilitet under en längre period.

När det gäller elkostnader, bränsle och räntor så ska man tänka på samma sätt. Kan man binda priserna över en längre period, kan man få bättre pris om man köper större volym eller ska man köpa bränsle i mindre poster, ska man amortera ner lånet för att få mindre räntor? Hela tiden är det avvägningar oavsett vilka kostnadsposter det gäller.

Vi har nu sett att krisstödsutbetalningarna för animalieproduktion och växthus betalats ut under hösten och dessa pengar har varit ett välkommet tillskott för många. Nyligen har regeringen föreslagit anstånd med skatten upp till tolv månader. Att kunna skjuta på skatt ett par månader kan hjälpa likviditeten för stunden. Det är dock viktigt att hålla koll på in- och utbetalningar så du verkligen kan betala skatten längre fram. Att göra likviditetsbudget är aldrig fel. Det flaggas också för att nya CAP medför förseningar i utbetalningar av 2023 års EU-stöd. Delbetalning av miljöstöden lär inte komma i oktober vilket också påverkar likviditeten.

Detta var några punkter att tänka på och då sätta in sina egna siffror och ta hänsyn till sina egna förutsättningar är en bra början för att se åt vilket håll det barkar åt. Man kan ta hjälp av en kompetent person och bolla siffrorna med om man tycker det är svårt att gräva i sin ekonomi. Bättre att veta hur det står till med sitt företag än att bli överraskad med tråkigheter.

Anna Törnfelt

Företags- och ekonomirådgivare vid Hushållningssällskapet

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Anna Törnfelt och Sandra Posse, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Gotland respektive Västra, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten