facebooktwittermail d

Inga förändringar i svenska Cap-planen aktuella

Sveriges besked till EU-kommissionen är att man inte tänker förändra, bara förklara.