facebooktwittermail

Inga extra miljoner till Norrmejeriers bönder

Under våren lade mjölkbonden Petter Pettersson en motion till Norrmejeriers stämma där han föreslår att 18,5 miljoner kronor extra ska betalas ut till bönderna för 2017. Under onsdagens stämma avslogs motionen.

Under onsdagens stämma avslog mjölkbonden Petter Petterssons motion.
Under onsdagens stämma avslog mjölkbonden Petter Petterssons motion.

Bakgrunden till Petter Petterssons motion finns i mejeriföretagets årsredovisning för 2017. Där föreslår styrelse och ledning att 18,5 miljoner ska användas till att stärka föreningens så kallade obeskattade reserver, det vill säga en del av föreningens kollektiva kapital, vilket ATL tidigare har rapporterat.

– Jag reagerade starkt när jag läste årsredovisningen och såg att drygt 18 miljoner av årets intäkter har gått till obeskattade reserver istället för att delas ut som efterlikvid till oss mjölkbönder, sade Petter Pettersson då.

Sedan tidigare har styrelsen meddelat att man vill avslå motionen mot bakgrund av att man anser att pengarna behövs i föreningen.

Motionen avslogs

Under onsdagens stämma godkändes 2017 års finansiella redovisning stämman ställde sig bakom styrelsens förslag om fördelning av 2017 års resultat, där 2,4 miljoner fördelas enligt invägd mängd mjölk under 2017 och går till medlemmarnas insatskonton genom insatsemission.

I och med det avslogs även Petter Petterssons motion, berättar Norrmejeriers kommunikatör Mariann Holmberg.

– Det var ett enhälligt beslut av stämman att gå på styrelsens förslag, det vill säga det som motionären inte ville. Motionären ingår inte i fullmäktige, men om han hade gjort det hade han troligen reserverat sig. Stämman diskuterar alla motioner, säger Mariann Holmberg.

Petter Pettersson delar dock inte den bilden.

– Det var ingen diskussion. Jag fick redovisa min motion som sedan lades fram. Och det var det. Jag hade bett en i fullmäktige att yrka på att min motion skulle diskuteras på stämman och han föreslog detta och att man skulle ändra dagordningen, men de ville inte diskutera motionen, säger Petter Pettersson och fortsätter:

– Det är väl egentligen lite svagt att man inte vågar ta diskussionen.

"Man vågar inte ta diskussionen"

ATL har tidigare rapporterat om perioden 2014-2017 som många av Norrmejeriers bönder upplevde som mycket tuff. Mejeriföreningens styrelse och ledning satsade på ökade intäkter, vilket ledde till ökade kostnader i föreningen. När intäkterna sedan föll under mjölkkrisen 2015-2016 fick detta konsekvenser för bönderna.

Enligt Petter Pettersson ligger detta till grund för en konflikt där styrelse och ledning vill gasa, medan flera bönder vill bromsa.

– Det finns en splittring som består av två sidor: en sida, ledning och styrelse, som tror på att tillväxt är det enda som gäller och som vill ha en hög invägning på över 200 ton. Den andra sidan tror i stället att invägningen kommer sjunka och att vi därför bör skära ner. Jag var till exempel emot att vi utvidgade till Jämtland. Jag tycker att vi bara borde satsa på våra lönsamma produkter. Så får vi bättre lönsamhet, säger Petter Pettersson.

"Jag har lagt massor av motioner"

Enligt Petter Pettersson gör splittringen i föreningen det är svårt att få gehör, bland annat för de motioner som han har lagt.

– Jag har lagt massor av motioner, skrattar han. Bland annat har jag föreslagit en försäljning av Gainomax, Jag tror att jag har en hel del som stödjer mina motioner, men tyvärr är det för få, och det är på grund av den här splittringen som skär genom hela föreningen, avslutar Petter Pettersson.

LÄS OCKSÅ: Ordföranden om tuffa stämman: En markering

LÄS OCKSÅ: Han vill ge Norrlandsbönderna mer betalt

LÄS OCKSÅ: Norrmejerier gör bästa resultatet på fem år