facebooktwittermail d

Inför nya CAP-reformen 2020

Jordbrukskommissionär Phil Hogan kan ge en vink om nya CAP redan om ett par veckor.

I december håller EU-kommisionen en så kallad outlock i Bryssel och då kanske det kommer en första vink om hur nya CAP blir.
I december håller EU-kommisionen en så kallad outlock i Bryssel och då kanske det kommer en första vink om hur nya CAP blir. FOTO: ANN LINDÉN

EU:s långsiktiga planering styrs av sjuåriga budgetar. Den nuvarande budgetperioden sträcker sig från 2014 till 2020. Det innebär att EU kanske redan under slutet av 2016 kommer med de första riktlinjerna för en översyn av den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP.

Därför har Jordbruksverket dels gjort en genomgång av de analyser som gjordes inför den förra reformen av CAP, dels en inventering av de olika reformförslag som redan varit uppe till debatt.

Inför CAP 2020 ser Jordbruksverket bland annat flera av de medel som nu används inom CAP har svag effektivitet sett ur samhällets synvinkel. Gårdsstödet är ett sådant exempel.

Kommissionens kommande reformförslag väntas innehålla förslag till förändringar som är kopplade till bland annat jordbrukets klimatpåverkan, riskhantering och kapitalförsörjning.

Samt att efter att ha analyserat de flesta av de reformförslag som förekommer i debatten ser utrymme för förbättringar.

"Inga värderingar"

- Vi från Jordbruksverket lägger inga värderingar i de olika förslagen, vi gör bara en uppräkning av det vi har läst oss till

inför kommissionens kommande reformförslag, säger Bengt Johnsson utredare på Jordbruksverket.

- Det är organisationer, myndigheter, oberoende förståsigpåare och bloggare som har kommit med förslag - och de har vi samlat ihop i en liten lista.

Bengt Johnsson hoppas nu att sammanställningen ska ligga till grund den dag besluten om kommande reform ska tas.

Bryssel i december

Den 6 och 7 december håller EU-kommissionen en så kallad outlock i Bryssel.

Dag två kommer en tio års prognos att presenteras över kommande jordbruksproduktion inom EU.

Dag ett hålls en politisk dag. Då tror Bengt Johnsson att jordbrukskommissionär Phil Hogan kan komma med riktlinjer av hur förslaget kan komma att se ut.

- När Hogan ska ge sin vy på jordbrukspoltiken kan han komma att ge en vink hur reformutkastet kan tänkas bli. Annars är det först efter årsskiftet som det första förslaget kommer att presenteras, säger Bengt Johnsson.

Läs mer: Ta bort gårdsstöden om fyra år

Läs mer: Hård salva mot cap "systemet är trasigt"