Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Info 14 oktober

  Användarvillkor ATL Köp & sälj

  Här hittar du de villkor som gäller för dig som annonserar eller köper via ATL:s marknadsplats Köp & sälj. För allas trygghet och säkerhet behöver annonsörer och användare följa ATL och LRF Medias regler för annonsering.

  Regler för annonsering

  • För att publicera en annons på ATL Köp & Sälj, krävs att annonsören skapar ett konto, med användarnamn/e-post och lösenord.

  • Annonsörer som redan är prenumeranter på ATL Premium, kan använda samma inloggningsuppgifter på ATL Köp & Sälj.

  • Administratören kontrollerar nya inkomna annonser en gång per dag, veckodagar måndag till fredag. Digitala annonser publiceras automatiskt i samband med att administratören godkänner annonsen. Ett mejl skickas också iväg till annonsören med information om publiceringen. Annonser för papperstidningen publiceras i nästkommande nummer av ATL, beroende på när annonsen skickas in.

  • Publiceringen av digitala annonser är kostnadsfri. Betalningen för annonser i print hanteras med faktura.

  • När annonsen har godkänts och publicerats på webbplatsen anses ATL:s tjänst vara fullgjord. Därefter måste du som användare plocka bort annonsen så snart syftet med den är fullgjort, exempelvis när du har sålt produkten som du har annonserat.

  • Innehåll i annonser som inte följer reglerna publiceras inte.

  • Dubbla annonser för samma vara publiceras inte. Radera eller förläng tidigare annons för att undvika detta.

  • Annonsen raderas automatiskt efter 3 månader.

  • ATL förbehåller sig rätten att granska samtliga annonser och neka en annons som inte följer reglerna som finns i dessa villkor.

  • ATL ansvarar inte för kommunikationen som sker mellan användare som köper och säljer via annonsen. Vi främjar god ton och trevligt uppträdande som en förutsättning för att göra goda affärer. Uppmärksammas vi om hot, trakasserier eller i övrigt anstötligt agerande, förbehåller vi rätten att stänga av användaren i fråga.

  • Om en annons nekas publicering får du ett tillgodohavande hos ATL:s Köp & Sälj-tjänst.

  • Samtlig annonsering ska ske på svenska.

  • Det är endast tillåtet att annonsera om försäljning, uthyrning, byten och tjänster. Annonstexten ska användas till att beskriva den specifika varan eller tjänsten som erbjuds i annonsen. Övrig information, såsom beskrivning av en verksamhet eller ett generellt utbud, tillåts ej i annonstexten.

  • Annonsrubriken måste beskriva varan eller tjänsten. Inga företagsnamn eller länkningar får förekomma. Inga tecken för att göra annonsen tydligare än andra får användas i rubriken. Varan eller tjänsten måste beskrivas i annonstexten. Det är inte tillåtet att endast länka till en annan sida. Annonstexter får inte kopieras från andra annonser, dessa kan vara skyddade av upphovsrätt. Det är inte tillåtet att använda sig irrelevanta sökord eller hashtags i annonstexten, med syfte att få träffar i sökmotorer. All text som finns i annonsen ska vara relevant för produkten/varan/tjänsten som annonseras.

  • Om du endast nås via telefon när du annonserar, skriv detta i annonstexten.

  • Det är inte tillåtet att lägga in annonser om samma vara eller tjänst mer än en gång samtidigt. Radera den gamla annonsen först innan du lägger in den nya.

  • Det är inte tillåtet att annonsera om orealistiska erbjudanden. ATL förbehåller sig rätten att neka eller avbryta publicering av annonser som enligt ATL:s bedömning är orealistiska.

  • Annonsen ska läggas i den kategori som bäst beskriver din vara eller tjänst. Det är inte tillåtet att blanda varor och/eller tjänster i samma annons. ATL förbehåller sig rätten att neka eller avbryta publicering av annonser som innehåller blandade varor.

  • Annonserade tjänster måste följa de lagar och föreskrifter som gäller för respektive bransch.

  • Vid försäljning av djur, sker annonsering i enlighet med Djurskyddslagen.

  • Annonsering av vapen, piratkopior, förfalskningar och annat som är olagligt att sälja är förbjudet i Tjänsten och kommer att nekas. Exempelvis narkotika, alkohol, tobak, olagliga vapen, laservarnare och läkemedel.

  • Annonser som kan verka stötande eller kränkande för folkgrupper och/eller enskilda individer godkänns inte

  • När du lägger upp din annons kan ATL visa tilläggsinformation i anslutning till din annons. Sådan tilläggsinformation visas automatiskt och är baserad på den annonstext som du som användare/annonsör lägger in.

  • Länkar och hänvisningar i annonser ska vara relevanta för varan eller tjänsten du annonserar om.

  • Bilder och filmer ska vara relevanta för varan eller tjänsten du annonserar om och får inte innehålla övrig text, företagsnamn, logotyper, url:er eller andra grafiska tillägg som kan tolkas som generell företagsmarknadsföring.

  • Det är inte tillåtet att systematiskt använda grafiska effekter i annonsens bild som medför att annonsen framhävs på bekostnad av andra annonser.

  • Det är inte tillåtet att ta bilder och filmer från andra annonser utan annonsörens medgivande. Dessa kan vara skyddade av upphovsrätt.

  • Det är inte tillåtet att använda annans logotyp i en annons utöver sådan logotyp som finns på den vara som annonseras.

  • Annonsören ansvarar för alla skatterättsliga skyldigheter i samband med försäljningen av varan eller tjänsten.

  Allmänna villkor för Köp & sälj på ATL

  Allmänt

  Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller, tillsammans med från tid till annan gällande regler för annonsering som finns på ATL:s webbplats, när du eller det företag som du representerar (”du” eller ”Annonsören”) använder och annonserar på ATL Köp & Sälj (”Annonsplattformen”).

  Annonsplattformen tillhandahålls av LRF Media Aktiebolag, org. nummer 556413-2883 (“LRF Media”). Genom att använda Annonsplattformen godkänner du dessa Villkor och förbinder dig att följa dem. Om du ingår avtal som representant för ett företag behöver du ha behörighet att ingå avtalet och använda Annonsplattformen för företagets räkning.

  Registrering

  För att vi ska kunna ge dig tillgång till Annonsplattformen behöver vi samla in och behandla vissa personuppgifter om dig. I LRF Medias personuppgiftspolicy finns information om vilken information vi samlar in och hur vi använder dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har.

  För att publicera en annons på Annonsplattformen behöver du skapa ett konto eller – för dig som är prenumerant på ATL Premium – använda ditt befintliga konto.

  För att registrera dig på Annonsplattformen måste du vara 18 år gammal och inte stå under förmyndarskap. Om du som användare tidigare har brutit mot våra regler eller dessa Villkor, så har vi rätt att neka din registrering.

  Annonsering på Annonsplattformen

  Att skapa annonser på ATL:s digitala Annonsplattform är kostnadsfritt. Vid publicering av annonser i papperstidningen tar ATL ut en kostnad, vilket framgår i samband med att du skapar annonsen.

  Annonsören ansvarar för att följa ATL:s vid var tid gällande regler för annonsering. Annonsören ansvarar för utformningen av produkttexter, beskrivningar, produktbilder och annat material som Annonsören publicerar.

  Alla annonser kontrolleras av LRF Media innan publicering. Kontroller sker för inkomna annonser en gång per dag under måndag-fredag. Om din annons inte uppfyller ATL:s vid var tid gällande regler för annonsering kommer den inte att publiceras.

  Digitala annonser publiceras automatiskt i samband med att LRF Media godkänner annonsen. Du som Annonsör kommer få ett mejl med information om publiceringen. Annonser för papperstidningen publiceras i nästkommande nummer av ATL, beroende på när annonsen skickas in. Läs mer om dessa tidsramar här.

  LRF Media förbehåller sig rätten att blockera eller stänga av en användare som missbrukar, manipulerar eller använder Annonsplattformen i strid mot Villkoren, inklusive reglerna för annonseringen. LRF Media har också rätt att ta bort annonser som inte följer gällande regler för annonsering.

  Du ansvarar själv för att ta bort annonsen när det som du har annonserat är sålt. Om du inte tar bort din annons kommer den automatiskt att raderas tre månader efter publicering.

  Betalning av annonser i papperstidningen ATL

  Om du köper en annonsplats i ATL:s papperstidning kommer betalning att ske via faktura från LRF Media. Betalning görs i enlighet med anvisningarna på fakturan.

  Om betalningen uteblir eller inte sker i rätt tid kan LRF Media komma att skicka en påminnelse till dig. Vi har rätt att debitera dig påminnelseavgift och dröjsmålsränta i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning. Vi kan också skicka din fordran för indrivning till inkassobolag, vilket innebär att inkassokostnader enligt lag kan tas ut.

  Ingående av avtal mellan köpare och säljare

  LRF Media tillhandahåller endast Annonsplattformen och är inte på något sätt part i det avtal som ingås mellan säljare och köpare av den vara eller tjänst som är föremål för annonsering på Annonsplattformen. LRF Media medverkar inte på något sätt i transaktionen mellan köpare och säljare. Det innebär att du som Annonsör ansvarar för samtliga eventuella anspråk från köpare relaterat till ert köpeavtal.

  Användargenererat innehåll

  Du ansvarar för allt innehåll i annonserna såsom filmer, bilder och annonstexter (”Användargenererat innehåll”).

  Du garanterar att du innehar samtliga rättigheter till det Användargenererade innehållet som du publicerar, antingen genom att du själv har skapat innehållet eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda innehållet. Detta innebär att du garanterar att Användargenererat innehåll inte gör intrång i tredje mans rättigheter. Vid misstanke om intrång har LRF Media rätt att ta bort annonsen.

  Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i innehållet är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de har godkänt att medverka. Innehållet kan även komma att användas i marknadsföringssyfte.

  Genom att lägga upp Användargenererat innehåll genom att lägga in en annons, ger du LRF Media en obegränsad rätt att fritt använda och forma om innehållet, genom att till exempel anpassa format, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för användarna oavsett kanal. LRF Medias rättigheter kvarstår även efter att en annons har raderats.

  Du efterger härmed alla krav på ersättning från LRF Media för användning av det Användargenererade innehållet.

  Immateriella rättigheter

  Annonsplattformen och dess innehåll ägs av LRF Media eller våra avtalsparter. Informationen är skyddad av bland annat immaterialrätt och marknadsföringslagstiftning. Detta innebär att du inte får kopiera eller använda varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout och information om produkter, tjänster och annat innehåll utan att vi i förväg skriftligen har godkänt det.

  Marknadsföring

  Du som Annonsör ansvarar för att följa all relevant marknadsföringslagstiftning i de annonser som du publicerar.

  Ångerrätt – endast för dig som är konsument

  Om du gör ett köp av en annonsplats i ATL:s papperstidning eller köper någon annan tjänst från LRF Media har du rätt att ångra köpen inom 14 dagar från den dag då avtalet ingicks. Ångerrätten gäller dock inte för avtal som avser en annons som har fullgjorts om du uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts.

  Reklamation

  Du som annonsör och som har köpt en annons har rätt att reklamera fel till LRF Media enligt gällande lagstiftning. Om du vill reklamera ett fel ska du kontakta vår kundtjänst på mejl kundservice@lrfmedia.se eller telefon 010-184 40 87.

  Övrigt

  ATL och LRF Media kan komma att ändra dessa Villkor från tid till annan. I den mån vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt godkännande kommer vi att inhämta det innan förändringen träder i kraft.

  Vi har rätt att till tredje part överlåta hela eller delar av våra rättigheter och skyldigheter utan ditt föregående medgivande.

  Vi reserverar oss för eventuella driftstörningar eller avbruten tillgång till Annonsplattformen.

  Tillämplig lag och tvistelösning

  Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag.

  Du som är konsument har rätt att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) via www.arn.se eller per post till Box 174, 101 23 Stockholm. Vid eventuell tvist följer vi ARN:s rekommendationer. Som konsument har du även möjlighet att klaga via EU:s webbaserade plattform för tvistlösning.

  Oavsett vad som anges ovan kan eventuella tvister också avgöras vid varje behörig domstol.

  Dessa Villkor gäller från den 15 september 2020.

  Läs också: Vanliga frågor och svar om ATL Köp & säljTill Köp & sälj: Klicka här för att komma till ATL Köp & sälj

  Relaterade artiklar

  Till toppen