facebooktwittermail d

Inflytande och insyn i jordbrukspolitiken granskas

EU-kommissionen får frågor om öppenhet och lobbyistdeltagande i Cap-processen.