facebooktwittermail d

Inflationen sänker åkermarkspriserna

Trots stigande räntor och lågkonjunktur, så ökade priserna på åkermark i Sverige förra året, även om de inte steg lika mycket som inflationen. Det visar prisstatistik från Ludvig & Co.

Vårsådd i Skåne
Priset på den bästa åkermarken i Skåne och Österötland minskade till 403 000 per hektar, en minskning med 2 procent. FOTO: FRIDA JONSON

Förra året ökade priserna på åkermark i Sverige med i medel 2 procent. Störst var ökningen i region 5 Norrland där priset ökade med 22 procent till 29 000 kronor per hektar.