facebooktwittermail d

Infekterad vattentvist om Yxern går till hovrätten

Svea hovrätt ska avgöra en segsliten konflikt om gamla regleringsdammar i den småländska sjön Yxern. Två kommuner vill riva dem – men en grupp markägare hävdar att det vore katastrofalt för lantbruket.

Det skiftande vattenståndet har gjort att stora delar av den långgrunda sjön återkommande torrlagts, till skada för sjön som biotop.
Det skiftande vattenståndet har gjort att stora delar av den långgrunda sjön återkommande torrlagts, till skada för sjön som biotop. FOTO: VÄSTERVIKS KOMMUN

Sedan tidigt 1900-tal har Yxern, den största insjön i Kalmar län, fungerat som vattenmagasin för småskaliga kraftverk i Botorpsströmmen. Enligt en vattendom från 1938 tillåts en nivåskillnad på tre meter mellan högsta och lägsta vattenstånd, och regleringsföretaget måste tappa vissa minimi-volymer vid olika vattennivåer. När nivån understiger 90,05 meter över havet måste dammluckorna öppnas helt.

Det har medfört att stora långgrunda partier återkommande torrlagts, med negativa konsekvenser för både vattenmiljöer och friluftsliv. I åtminstone tio års tid har det höjts röster om att riva dammarna för att återskapa ett mer naturligt utflöde. Både från privatpersoner och från kommunerna Vimmerby och Västervik, där Yxern ligger.