facebooktwittermail

Infekterad strid om avgifter fortsätter

Köttbranschen förkastar Livsmedelsverkets förslag till nya kontrollavgifter på slakterier och hävdar att det leder till chockhöjda avgifter.

– Det stämmer inte. Vi har samma kostnadsmassa och samma stödnivå som tidigare, det är ett nollsummespel, säger Eiríkur Einarsson på Livsmedelsverket.

Konfliktnivån är hög mellan köttbranschen och Livsmedelsverket. Branschen har överklagat kontrollavgifterna på slakterier och fått rätt i högsta instans för flera år. När ett nytt system för avgiftsuttaget förbereddes hoppade branschföreträdarna av Livsmedelsverkets referensgrupp när dialogen brast.