facebooktwittermail d

Infekterad strid om avgifter fortsätter

Köttbranschen förkastar Livsmedelsverkets förslag till nya kontrollavgifter på slakterier och hävdar att det leder till chockhöjda avgifter.

– Det stämmer inte. Vi har samma kostnadsmassa och samma stödnivå som tidigare, det är ett nollsummespel, säger Eiríkur Einarsson på Livsmedelsverket.