facebooktwittermail d

Ines Uusman tar över klubban i Vi-skogen

Ines Uusman tar från och med april över ordförandeskapet för biståndsorganisationen Vi-skogen. Hon ersätter Nina Jarlbäck på posten.

Vi-skogen arbetar med att bekämpa fattigdom genom trädplantering i länderna runt Victoriasjön i Afrika.

Ines Uusman, tidigare riksdagsledamot för socialdemokraterna och kommunikationsminister under åren 1994-1998, har sedan tidigare varit ledamot i organisationens styrelse.

Ines Uusman säger i en kommentar att tre delar av hennes nya uppdrag känns särskilt meningsfulla och samtidigt utmanande. Den första delen är att bidra till ett hållbart klimatanpassat jordbruk samtidigt som produktionen ska öka. Den andra delen är att uppnå detta genom att öka kvinnors ekonomiska och demokratiska makt.

- Den tredje delen som jag vill fokusera på är att öka kännedomen i Sverige om Vi-skogens verksamhet, säger hon.