facebooktwittermail d

Industriutskott väljer annan väg för biodrivmedel

Den hårda linjen mot biobränsle i EU-parlamentets Miljöutskott möter motstånd i Industriutskottet. Fredrick Federley (C) ser det som ett gott tecken inför kommande beslut om EUs energipolitik.

FOTO: SEBASTIEN BOZON

När EU-parlamentets Miljöutskott för en månad sedan röstade om sitt förslag till EUs direktiv om förnybar energi spred det oro i stora delar av svensk bioenergibransch.

Utskottet vill se hårdare krav på vilka råvaror som får användas för biobränsle när EU ska minska sitt beroende av fossil energi, något som enligt kritikerna skulle försämra marknaden drastiskt för både etanol och biodiesel med risk för att fossila bränslen gynnas i stället. Förespråkarna ser det som ett sätt att säkra att biodrivmedel inte skapar nya miljöproblem i arbetet med att lösa gamla.

Annan definition

I dag, tisdag, var det dags för parlamentets Industriutskott att rösta om sitt förslag för samma lagstiftning. Då Miljöutskottet har huvudansvaret för de delar av lagstiftningen som gäller just biodrivmedel och hållbarhetskriterier för dem har Industriutskottet inte lagt direkta motförslag på alla Miljöutskottets punkter. Men för definitionen av vad som ska gälla som "avancerade biobränslen", sådana som det nya direktivet ska främja, gjordes det.

Miljöutskottet vill ha en definition som bland annat säger att de bara får göras på avfall och restprodukter, och att hänsyn måste tas till tillgången på regionala marknader. Industriutskottet vill ha en definition som är öppnare, och som enligt Fredrick Federley (C) tillåter både etanol och tallolja.

– Vi har fått in en ny och mycket bättre definition, säger EU-parlamentarikern som deltagit i utskottsförhandlingarna som representant för den liberala partigruppen där Centerpartiet och Liberalerna ingår.

Flera steg kvar

Hela EU-parlamentet väntas rösta i januari. Innan dess kan enskilda och grupper av parlamentsledamöter lägga sina egna förslag, och det planerar de som vill mota undan Miljöutskottets förslag att göra. Fredrick Federley menar att röstfördelningen i Industriutskottet, 43 röster för, 14 mot och 7 nedlagda röster, signalerar att stödet är starkare för Industriutskottets linje än Miljöutskottets, vars förslag antogs med 3 rösters marginal.

– När vi kommer till januari har vi förhoppningsvis kunnat städa upp i det där träsket som det blev i Miljöutskottet.

Industriutskottet, liksom Miljöutskottet, föreslår även att 35 procent av EUs energikonsumtion ska komma från förnybara källor till 2030, högre än EU-kommissionens 27 procent. Industriutskottet vill också ha ett högre krav på andelen biodrivmedel in förhållande till fossila bränslen som bränsleförsäljare måste sälja till 2030, 10 procent i stället för EU-kommissionens 6,8 procent.

Medlemsländerna i Rådet har ännu inte tagit ställning. När både de och EU-parlamentet gjort det inleds förhandlingar där även EU-kommissionen ingår.

LÄS MER: Hårdare regler för biobränslen föreslås i EU