facebooktwittermail

Hård kamp om sydsvenska odlare

Nordic Sugar och Lyckeby Starch är två bolag som aktivt letat efter nya odlare till den här säsongen. Båda har lyckats och behovet framöver ser nu lite olika ut för verksamheterna.

Under hösten höjde stärkelseproducenten Lyckeby Starch ersättningen till sina kontraktsodlare. Höjningen var ett led i ambitionen att öka antalet odlare. Bolaget antog också en strategiplan för att successivt öka priset till 2025.