facebooktwittermail d

Indragning av vägunderhåll drabbar landsbygden

Trafikverkets indragning av underhåll av vägar på landsbygden är inte rättssäker. Den borde gå att överklaga i domstol, skriver Magnus Jacobsson och Magnus Oscarsson, KD. 

Skylt med texten Enskild väg
Det kostar betydligt mer än vad Trafikverket anger att sköta en enskild väg. FOTO: ULF PALM/SCANPIX

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Hjärtlandet är Kristdemokraternas politik för dem som bor och verkar på Sveriges landsbygd, i mindre städer och samhällen. För företagare i Hjärtlandet måste vägar vara framkomliga, för personbilar, timmertransporter, traktorer, mjölk-, foder- och djurleveranser alla årets dagar.

I vår alternativa budget, hösten 2021, lade vi mer pengar på vägnätet än något annat parti. Det enskilda vägnätet fick en miljard mer av oss än av regeringen.

För snart ett år sedan blev vi uppmärksammade på en märklig rättsordning när det gäller enskilda vägar, eller presumtivt enskilda vägar för att vara mer korrekt. Då hade Trafikverkets före detta generaldirektör offentligt uttalat att verkets budget inte räcker för att underhålla de allmänna, mindre vägarna på landsbygden, vilket många kan vittna om.

Samma myndighet har befogenhet att föreslå vägar för indragning, det vill säga flytta över kostnader och ansvar till de enskilda privatpersoner som bor längs vägen. Ett flertal rapporter har under de sista tjugo åren utrett hur staten ska kunna spara pengar genom att allmän väg blir enskild. Trots detta förnekar infrastrukturministern konsekvent att besparingar är ett skäl för att flytta ansvaret.

Trafikverket påstår att driften av en enskild väg kostar mindre är driften av motsvarande allmän väg. Det ser bra ut på pappret, men sanningen är att de flesta enskilda vägarna inte längre har någon lantbrukare längs vägen som sköter vägen till ”subventionerat pris” för att han/hon själv behöver den. Med marknadsmässiga kostnader utan Trafikverkets mängdrabatter, moms, försäkringar och annat skjuter priset i höjden och hamnar en bra bit över Trafikverkets kostnader.

Det skaver när den som vill överklaga ett vägplanebeslut hänvisas till regeringen eftersom regeringen är Trafikverkets uppdragsgivare. I andra sammanhang skulle detta betraktas som ett tydligt jävsförhållande. Som det nu är blir beslutet politiskt färgat och människor som står inför risken att tvingas ta över ansvar, även för kraftigt trafikerade vägar, känner sig helt rättslösa. En överklagan bör flyttas till rättsväsendet, till exempel någon utpekad kammarrätt eller mark- och miljödomstol.

För oss som kristdemokrater blir det märkligt när en förening med medlemmar i storstäderna får överklaga ett beslut om skyddsjakt på varg i Värmland samtidigt som Trafikverket vill förvägra representanter för ett byalag i Östergötland att överklaga beslutet att göra vägen de bor vid till enskild.

Beslutet, om det ligger fast, kommer sannolikt att kosta varje fastighetsägare tusentals kronor per år av redan skattade pengar, så länge de bor kvar.

Vår politik kring Hjärtlandet har väckt uppmärksamhet för att den gör skillnad för landsbygden, för det finmaskiga vägnätet. Det är precis som det ska, det är därför vi engagerar oss.

Magnus Jacobsson, vice ordförande Trafikutskottet, KD

Magnus Oscarsson, jordbrukspolitisk talesperson, KD

Fotnot: Trafikverket har erbjudits replik men avstår.