facebooktwittermail d

Indisk massaindustri vänta öka importen

Den indiska importen av flis och timmer väntas öka. Landet begränsade skogsproduktion täcker långt ifrån den stora efterfrågan och indiska sågverk och massaindustri har därför blivit allt mer beroende av importerad skogsråvara.

Till exempel väntas efterfrågan på papper i Indien växa med 2-12 procent årligen under de kommande fem åren. Det skriver Wood Resource Quarterly, WRQ, i en rapport.

Under det senaste årtiondet har den indiska massaindustrin i allt högre grad gått över till att använda massaved i stället för som tidigare till exempel bambu.

Väntas öka

Andelen importerad råvara till massaindustrin uppgick i fjol till närmare 10 procent och väntas öka de kommande åren, enligt WRQ.

Bristen på inhemsk träråvara i kombination med höga kostnader har också ökat intresset för importerad flis. Det trots logistikproblem både i hamnar och för transport till lokala massabruk.

Under första halvåret 2015 importerade Indien 180 000 kubikmeter flis, eller 30 procent mer än under motsvarande period i fjol. Sydafrika är huvudleverantör av flis till Indien med en marknadsandel på 70 procent.