facebooktwittermail d

Importerat kadmium smyger in

Det görs nästan inga kadmiumanalyser på importerad mat - trots att matimporten stadigt stiger. Det visar en studie från SLU.

I dag får Sveriges befolkning i sig mest kadmium genom vegetabilier. Trots diskussioner om kadmium i mineralgödsel och slam görs nästan inga kadmiumanalyser på importerad mat, enligt studien.

– I dag importerar Sverige en stor del foder och livsmedel. Dessa är med största sannolikhet odlade med gödselmedel med högre kadmiumhalter eller mer förorenat slam än det som används i Sverige, säger Kersti Linderholm, doktorand vid SLU, i ett pressmeddelande.

I dag importeras runt hälften av maten vi äter, vilket skulle kunna innebära att vi får i oss mer kadmium, enligt Kersti Lindholm, och utan att veta hur stor importen av kadmium är.

Samtidigt ökar spridningen till avloppsslam genom att kadmium passerar genom kroppen, till reningsverken och ut på åkern. Även importerat foder berörs.

2 600 analyser

Livsmedelsverket har gjort 20 prov på ris för fyra år sedan. Lantmännen gör runt 50 analyser på foder per år.

På slam görs fler än 2 600 analyser varje år. Kerstin Linderholm anser att det är förbryllande att gödsel och slam är mer undersökt än maten vi äter.

Avloppsslam

Huvudsyftet av studien var dock att undersöka energiåtgången och utsläppen av växthusgaser för olika alternativ att försörja svensk livsmedelsproduktion med fosfor. Hon konstaterar att använda avloppsslam som gödsel på åkermark förbrukade minst energi och gav minst utsläpp av växthusgaser av alternativen. Men det tillförde också mest kadmium till åkermarken.

De undersökta alternativen var mineralgödsel, avloppsslam och utvinning av fosfor från bränt slam.