facebooktwittermail

Importen av massaved ökar

Allt mer massaved får åka på långresor, visar statistik från Biometria. Både importen och förflyttningen mellan olika virkesregioner har ökat kraftigt.

Ingen brist på virkesråvara, enligt SCA.
Ingen brist på virkesråvara, enligt SCA. FOTO: DAVID LARSSON

En gång i veckan går ett tåg med 2 200 kubik massaved från Stockarydsterminalen i Sävsjö till bruket Östrand i Timrå, en resa på 80 mil. Fabrikens vedbehov har fördubblats till 5 miljoner kubikmeter virke. Och då räcker inte närområdet till.