facebooktwittermail d

Importen av danska mejerivaror ökar

Det är Arla som stått för nästan hela nedgången i svensk mjölkproduktion de senaste fem åren. Det visar en genomgång som ATL gjort.

Samtidigt ökar den danska mejeriimporten till Sverige i takt med att de danska Arla­bönderna ökar sin produktion.