facebooktwittermail d

Import pressar priset på lamm

Härlunda

Priset på lammkött har rasat och är 10 procent lägre än för ett år sedan. Samtidigt minskar produktionen och importen ökar kraftigt, första halvåret 2016 ökade importen av lammkött med 10,5 procent.

Fåren springer Anne-Li Gullstrand till mötes i ladugården utanför Skara. Här får lammen gå inomhus från oktober och två, tre månader framåt.

– Vi säljer dem till slakt efter jul, när priset gått upp. Det brukar det alltid göra, säger Anne-Li Gullstrand.

Tillsammans med maken Lennart Pettersson har hon 195 lammande tackor som brukar ge omkring 300 lamm om året, varav merparten går till slakt och några blir livdjur. Totalt betas cirka 100 hektar naturbetesmark.

– Våra inkomster kommer från EU-stöd, livdjuren och slakten. Dessutom har vi 45 amkor. Vi ser till helheten och tror att vi kommer klara oss bra även om slaktpriset ligger lågt, säger Anne-Li Gullstrand.

Lägre pris

Efter flera år att stigande priset har priset på lammkött i år fallit tillbaka rejält i höst. Senaste veckan i statistiken, vecka 46, var priset 12 procent lägre än samma vecka förra året.

Den svenska produktionen av lammkött har minskat i år, med drygt fem procent första halvåret. Samtidigt har importen ökat kraftigt, upp 10,5 procent första halvåret.

En av de största importörerna är företaget Norvida som ökat lammimporten med runt 50 procent det senaste året. Det handlar till 90 procent om kött från Nya Zeeland.

– Vi säljer till detaljhandel, restauranger och industrikunder. Vi har sålt mer till alla tre, men också ökat vår marknadsandel, säger Johan Axenbjer, ansvarig för inköp från tredje land på Norvida.

Vi äter mer lammkött

Utvecklingen oroar Lammproducenternas ordförande Tomas Olsson. Svenskarna äter allt mer lammkött, men ökningen gynnar mest importföretagen.

– Vi har sett en nedgång hela året. Min stora frustration är att vi har en stor import och låg självförsörjningsgrad, säger Tomas Olsson.

Idag är självförsörjningsgraden på lammkött runt 30 procent, vilket betyder att det svenska lammköttet ofta lyser med sin frånvaro i mataffärernas köttdiskar. Det gör att kunderna vant sig vid att köpa utländskt till ett lägre pris.

För att kunna erbjuda kunderna svenskt lammkött måste produktionen öka. Men just nu viker priserna vilket gör att produktionen riskerar att minska.

I början av året antog branschen Handlingsprogram Lamm, som ska stärka svensk lammproduktions konkurrenskraft och öka produktionen. Men ännu har lite hänt.

– Vi är på gång. Vi har samlat ihop en grupp som ska skynda på åtgärderna. Läget är allvarligt, vi måste jobba fortare, säger Theres Strand på Svenska Köttföretagen.

– Vi måste ha upp vår svenska andel, det är först då vi kan bli tagna på allvar och få upp priset.