facebooktwittermail d

Ukrainskt spannmål vållar kris i polska jordbruket

Den ryska blockaden av Svartahavshamnar gjorde att ukrainska lantbrukare började exportera till de angränsande EU-länderna. Polen, med betydande egen jordbruksproduktion, började översvämmas av ukrainskt spannmål med drastiska prisfall som följd.