facebooktwittermail

Import av hö läggs på is

Efterfrågan på en större organiserad import av hö till Sverige har minskat. Hästnäringen ser i stället ut att ha löst frågan genom privatimport eller mellangårdshandel. Men fortfarande kan fodersituationen vara tuff för mindre hästägare.

Tidigare i år var det många hästägare som köpte in hö från andra länder, som hö från Polen.
Tidigare i år var det många hästägare som köpte in hö från andra länder, som hö från Polen. FOTO: LISA ROGERT

Under sensommaren var många hästägare oroliga för hur de skulle klara fodersituationen i vinter, efter sommarens torka och svaga skördeutfall. Det startades också initiativ för att organisera en storskalig import av hö från Frankrike och Kanada.