facebooktwittermail d

Import av hö läggs på is

Efterfrågan på en större organiserad import av hö till Sverige har minskat. Hästnäringen ser i stället ut att ha löst frågan genom privatimport eller mellangårdshandel. Men fortfarande kan fodersituationen vara tuff för mindre hästägare.