facebooktwittermail

Import av bioetanol bevakas av EU

Pandemin har minskat efterfrågan samtidigt som importen ökat. Nu gör EU-kommissionen sig redo att vidta åtgärder.

FOTO: SARA JOHANSSON

EU-kommissionen agerar på larm från den europeiska bioetanolindustrin om att sektorn kommer att skadas allvarligt om importen av bioetanol till låga priser fortsätter att öka. Mellan 2017 och 2019 ökade importen med 512 procent, medan förbrukningen steg med 10 procent. Förra året låg de sex största exportländernas importpriser i snitt 15 procent lägre än EU-producenternas priser.