facebooktwittermail

Ikea: ”Viktigt att reda ut situationen”

– Vi har ingen anledning att betvivla Skogsstyrelsens skattning. Men det här visar att ett marknadsbaserat certifieringssystem är helt nödvändigt för att skydda skog med höga bevarandevärden, säger Ulf Johansson på Ikea.

”Det är olyckligt att FSC i Sverige valt nyckelbiotopsdefinitionen för höga naturvärden eftersom de inte äger begreppet”, säger Ulf Johansson, Ikea.
”Det är olyckligt att FSC i Sverige valt nyckelbiotopsdefinitionen för höga naturvärden eftersom de inte äger begreppet”, säger Ulf Johansson, Ikea. FOTO: BIRGITTA SENNERDAL

2018 förbrukade Ikea 18 miljoner kubikmeter virke, och är därmed en av världens största virkesförbrukare. Målet är att all träråvara antingen ska vara FSC-certifierad eller återvunnen.