facebooktwittermail d

Ikea köper skog för miljarder

Ikea är på shoppingtur. Det senaste året har Ikea-koncernen köpt 72 000 hektar skogsmark i Estland, Lettland, Litauen och Rumänien för uppskattningsvis minst 1,1 miljarder svenska kronor.

Den svenska möbelkedjan har på drygt ett år gått från att i princip inte äga någon skogsmark alls till att bygga upp en egen organisation för skogen. Ikea ska fortsätta att köpa in skogsmark under fem år.

– Innehaven kommer att öka väsentligt, säger Frederik de Jong på Ikeaägda IRI Investments.

Frederik de Jong på Ikeaägda IRI Investments.
Frederik de Jong på Ikeaägda IRI Investments.

Ikeakoncernen är mycket känsligt för prishöjningar på virke. Därför har koncernen lanserat en ny strategi. För att minska sårbarheten investerar företaget i sådana resurser som det är beroende av.

– Huvudskälet till investeringen är att över lång tid säkra tillgången till hållbart och ansvarsfullt skötta råvaror, säger Frederik de Jong.

Över lång tid

Han är Corporate Finance Manager på Ikea Group (Ikea-koncernen) med säte i Nederländerna. Han är också styrelseordförande för koncernens rumänska dotterbolag IRI Investments SRL som sköter skogssatsningen.

Frederik de Jong poängterar att Ikea-koncernen inte är ett investmentbolag som köper in, optimerar ett kortsiktigt värde och snabbt säljer av. Tvärtom sker investeringen över mycket lång tid.

– På en del av marken kommer vi inte att avverka förrän om 50 år.

Det första förvärvet skedde i Lettland där Ikea-koncernen 2015 köpte bolaget Baltijas Mezi med ett innehav på cirka 10 000 hektar.

– Vi köpte skogstillgångarna men också deras lokala organisation och bytte namn på bolaget till IRI Investments Latvia.

Frederik de Jong på Ikeaägda IRI Investments.
Frederik de Jong på Ikeaägda IRI Investments.

Bolaget har öppnat dotterbolag i Kaunas, Litauen, och är på väg att öppna ett till i Tartu, Estland. Innan den egna organisationen var på plats gjorde svenska Skogssällskapet förvärven åt Ikea.

– Vi fortsätter att själva köpa in små skogsegendomar. Dyker större affärer upp så ser vi på de möjligheterna också, säger Frederik de Jong.

Störst i Rumänien

I Litauen har Ikea egen tillverkning och många underleverantörer. I grannlandet Polen är virkesinköp och tillverkning mycket omfattande.

– Bakom en del av vårt intresse för Baltikum ligger att vi vill eliminera överhettning i Polen.

Att nästa satsning skedde i Rumänien var mer en tillfällighet.

– Möjligheten att köpa skog i Rumänien dök upp eftersom Harvard ville göra sig av med sin skog där.

Affären kostade enligt medieuppgifter minst 531 miljoner kronor och gjorde Ikea till landets största privata skogsägare.

Under de kommande fem åren ska Ikea fortsätta köpa skog.

– I samtliga fyra länder försöker vi öka vårt innehav genom ytterligare förvärv.

Men Ikea nöjer sig inte med Baltikum och Rumänien.

– Vi överväger investeringar på andra marknader men det är för tidigt att kommentera vilka, säger Frederik de Jong.

Härifrån kommer virket till Ikea-möblerna

Ikea-koncernen använde 16,1 miljoner kubikmeter virke under räkenskapsåret 2015. Polen är överlägset störst av de länder där Ikea köper in det. En fjärdedel av all råvara kommer därifrån.

Här är listan:

1. Polen 25,5 procent

2. Litauen 7,3

3. Ryssland 6,9

4. Tyskland 6,4

5. Sverige 6,3

6. Rumänien 6,1

7. Kina 4,6

8. Frankrike 3,1

9. Övriga länder 33,8

Källa: Ikeas hållbarhetsrapport för 2015.

Väsentlig ökning

Många svenska investerare satar idag på tropiska och suptropiska skogar i Sydamerika, Afrika, Kina och Laos. Men inte Ikea.

– Man ska aldrig säga aldrig, men jag skulle ändå säga knappast. Regionerna du nämner är typiska högriskområden och det är inte i sådana regioner vi kommer att etablera oss härnäst.

Tänker ni köpa skog i Sverige?

– Det blir samma svar där. Vi kommenterar inte vilka länder vi överväger i det här skedet, men vi utesluter inte de nordiska länderna.

Frederik de Jong vill inte säga hur mycket pengar Ikea-koncernen tänker investera eller hur många hektar de har som mål.

– Vi nöjer oss med att säga att innehaven kommer att öka väsentligt. Vi har inget behov av att sätta bestämda mål i hektar eller summor, men vi har avsatt de pengar som krävs.

Ikea vill inte uppge vad innehaven har kostat men enligt ATLs uppskattning har koncernen köpt skog för minst 1,1 miljard kronor.

Här har Ikea köpt skog

Rumänien

Areal: 47 000 hektar

Tidigare markägare: 33 000 hektar köptes av Harvard University's investmentfond, via ett antal olika bolagskonstruktioner. Sedan dess har 14000 hektar köpts in från andra ägare.

Pris: Konfidentiellt. ATL uppskattar att Ikea Group satsat minst 750 miljoner svenska kronor i Rumänien. Affären med Harvard kostade minst 531 miljoner (56 miljoner euro) enligt medieuppgifter där bland annat Dagens Arbete refererar till dokument hos det rumänska bolagsregistret.

Etableringsort: Bukarest

Antal anställda: 54, varav 13 på huvudkontoret och 41 är regionala skogvaktare.

Mål i Rumänien: Fortsätta köpa skog under fem år.

Baltikum (Estland, Lettland och Litauen)

Areal: 25 000 hektar

Tidigare markägare: 10 000 hektar ägdes av Baltijas Mezi, vars förra ägare var knutna till Domsjö Fabriker. I styrelsen satt bland annat Södras styrelseledamot och förre VDn på Domsjö, Ola Hildingsson. Resten av marken är inköpt från många enskilda markägare.

Pris: Konfidentiellt. Med ledning av priset på skogsmark i området uppskattar ATL köpeskillingen till minst 350 miljoner svenska kronor.

Etableringsorter: Riga i Lettland och Kaunas i Litauen. I Estland pågår rekrytering till ett kontor som ska öppnas i Tartu senare i år. Tills dess sköter Skogssällskapet markköpen i Estland.

Antal anställda: 20.

Mål i Baltikum: Fortsätta köpa skog under fem år.