facebooktwittermail d

Ikea ökar sitt skogsinnehav

Ikea fortsätter öka sitt skogsinnehav, senast med 1 300 hektar mark. Sammanlagt äger de nu 250 000 hektar skog.