facebooktwittermail d

Svårföryngrad åldring får nytt reservat

Snappan

Med virkespriser uppåt 50 000 kronor kubikmetern och som ingrediens i läkemedel mot cancer är det konstigt att idegran inte är vanligare i Sverige. I Snappan har det nu blivit naturreservat runt några av dem.