facebooktwittermail d

Ica tappar marknadsandelar

Icas utveckling på den svenska dagligvarumarknaden var något svagare än marknaden i fjärde kvartalet och för hela 2020, enligt bolagets bokslutsrapport. Ändå överträffar resultatet förväntningarna från analytiker.