facebooktwittermail d

Ica ökar vinsten

Vinsten ökar något för Ica-gruppen och försäljningen ligger väl i linje med marknaden, enligt vd:n.

Dagligvarubolaget Ica redovisar en vinst före skatt på 1 395 miljoner kronor för det första kvartalet 2017. Det kan jämföras med vinsten på knappt 887 miljoner kronor motsvarande period 2016.

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 1 385 miljoner kronor, enligt SME Direkts prognossammanställning.

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 996 miljoner kronor. Här väntades 988 miljoner.

Intäkterna uppgick till 24 984 miljoner kronor, mot väntade 25 027 miljoner.

- Första kvartalet ser ut ungefär som avslutningen på förra året – en lite mer avvaktande marknad med svag volymutveckling där en förhållandevis stor andel av försäljningsökningen är prisdriven, skriver vd Per Strömberg i en kommentar.