facebooktwittermail

”Ibland blir man uppgiven, när hjortarna tar allt”

I Sörmland står intressena mot varandra. Å ena sidan markägare som tjänar pengar på kommersiell jakt - å andra sidan jordbrukare som får se sina skördar ätas upp av dovhjortar. Göran Bengtsson är mjölkbonde i Flens kommun och förlorar stora summor när hjortarna äter av det som var tänkt att gå till mjölkkorna.

– Det svåraste med att vara mjölkbonde här är vilttrycket. Att det är så många hjortar som äter av grödorna. Är det ett torrt år kan vi få uppemot hundraprocentiga skördebortfall på vissa håll, säger mjölkbonden Göran Bengtsson som driver Malsta gård i Sörmland.