facebooktwittermail

I väntan på ett intensivt vårbruk

Kverrestad, Tomelilla

Den blöta hösten och vintern sätter avtryck i vårbruket. – Vi har 50 procent större areal att vårså i år, säger Bengt Nilsson, maskinstationsägare i sydöstra Skåne.

– Kommer vi bara i gång i tid så ska det nog gå. Men det är Vår Herre som bestämmer över vädret… Det säger maskinstationsägare Bengt Nilsson om årets vårbruk.
– Kommer vi bara i gång i tid så ska det nog gå. Men det är Vår Herre som bestämmer över vädret… Det säger maskinstationsägare Bengt Nilsson om årets vårbruk. FOTO: MARCUS FRENNEMARK

Hösten var extrem med allt regnande. När vädret blev tjänligt för höstsådd i slutet på september tvingades Bengt Nilsson prioritera halmpressning och betskörd. Konsekvensen blev betydligt mindre areal höstkorn och höstvete.