facebooktwittermail d

I väntan på ett intensivt vårbruk

Kverrestad, Tomelilla

Den blöta hösten och vintern sätter avtryck i vårbruket. – Vi har 50 procent större areal att vårså i år, säger Bengt Nilsson, maskinstationsägare i sydöstra Skåne.