facebooktwittermail d

I Öjebyn odlas rybs för biodiesel

Öjebyn

På försöksgården Agro Park i Öjebyn ska det gröna bränslet från rybs användas i gårdens egna maskiner. Men målet är att det på sikt ska bli möjligt för odlare i norr att producera sitt eget drivmedel.