facebooktwittermail d

Landshövding: Stenmurar och rösen hot mot produktion

I Kalmar län hoppas många lantbrukare på en generell dispens så att stenmurar som försvårar för rationellt jordbruk kan plockas bort.

– Det handlar om att trygga svensk produktion av livsmedel, säger Roger Gustafsson från LRF Sydost.