facebooktwittermail d

I gamla hjulspår trots ny LRF-bas?

Ut går Pettersson. In kommer Jonsson. Medelålders man som stått för produktionsjordbruket ersätts av lite yngre kvinna, vice ordförande i Krav.

Det ser ut som modernisering när LRF får ny ordförande, Helena Jonsson från Tranås. Att hon är ekoproducent antyder att hon kanske har mer fokus på vad konsumenterna vill ha.

Hon har en sympatisk fram­toning och verkar kunna stå
pall när det blåser. Hon kan alltså med emfas föra de gröna näringarnas talan.

Men förändringen är kanske bara på ytan. Helena Jonsson säger inte själv att LRF ska ta ut ny kurs i samband med ordförandebytet eller att det finns ett uppdrag om förnyelse till den nya ordföranden.

I ATL:s intervju verkar hon vilja följa samma linje som organisationen drivit de sju år hon har suttit i styrelsen.

Det vore ett gyllene läge för LRF att debattera organisationens framtida inriktning inför ledarbytet, särskilt som medlemskåren har blivit allt mer heterogen.

Alla vet att politiken inte kommer att ha samma betydelse för jordbruket i framtiden. Politik blir givetvis inte oviktigt, men den kommer huvudsakligen att handla om annat än jordbruksstöd. Räkna i stället med politik i form av miljökrav, internationella handelsöverenskommelser och förutsättningar för företagande.

Marknaden och konsumentanpassning blir viktigare och nyckelområden inom livsmedelsstrategin. Vad ska LRF och kooperationen spela för roll? Var ska tyngdpunkten ligga?

Det har vi inte sett någon debatt om. Kanske har den förts internt, men i så fall inte läckt ut.

Lars-Göran Pettersson har fört produktionsjordbrukets talan. Ändå har produktionen minskat. Nu ska utvecklingen vändas med en ny ledare i spetsen. Ett tydligare uppdrag från medlemmarna hade gett henne större tyngd och möjligheter att agera.
Helena Jonsson har ändå förutsättningar att klara uppdraget bra.

Det är väl förberett för henne att ta steget från vice till ordförande.
Hon har förts fram det senaste året i olika sammanhang som LRF:s företrädare. Och det verkar inte finnas någon egentlig mot­kandidat, så hon kan räkna med att bli helt uppbackad av sin organisation.
Såvida det inte finns några dolda motståndare mot henne för att hon själv är ekobonde. Det vore i så fall olyckligt för en näring som behöver all kraft till annat
just nu. Helena Wennström