facebooktwittermail d

Här har bönder rätt till 26 dagars semester

På andra sidan Kvarken i Österbotten i Finland lever bönderna i en helt annan verklighet. De är garanterade 26 semesterdagar per år och avbytarhjälp vid sjukdom.

- Det har varit viktigt i Finland att ta hand om våra bönder, säger Fredrik Grannas på Österbottens Svenska Producentförbund.