facebooktwittermail d

Hyggligt år för Bergs

Trots svag trävarumarknad under andra halvåret betecknar träföretaget Bergs fjolåret som hyggligt. Och trots ett osäkert läge inför 2023 ser företaget en del ljuspunkter. 

Peter Nilsson, VD Bergs
”Ett hyggligt år trots den svaga trävarumarknaden under andra halvåret”, säger Peter Nilsson ,VD på Bergs, efter ett 2022 där rörelsemarginalen hamnade på 7 procent. FOTO: BERGS

Bergs ökade omsättningen med 7 procent, men rörelseresultatet halverades för 2022 jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen var 7 procent.