facebooktwittermail d

Hybridasp och poppel i skogsmark

Skogforsk och SLU har genomfört en utvärdering av planterad hybridasp och poppel i södra Sverige. Resultatet visar att etablering är en kritisk fas av av planteringen.