facebooktwittermail d

Kraftig ökning av HVO-diesel

Var femte liter drivmedel som tankades första halvåret 2017 var biodrivmedel - mest ökade HVO-diesel.

Färsk statistik från SCB som Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, bearbetat visar att var femte liter drivmedel som de svenska bilisterna och åkarna tankade första halvåret 2017 var biodrivmedel.

Särskilt stor var ökningen för biodiesel HVO. Men också användningen av biogas ökade kraftigt. Användningen av etanol och rapsdiesel var stabil jämfört med 2016.

De totala leveranserna av drivmedel ökade från 45 TWh till 45,7 TWh. Användningen av fossil bensin minskade med 5 procent medan användningen av fossil diesel ökade. Användningen av biodrivmedel ökade från 8,3 TWh första halvåret 2016 till 9,2 TWh första halvåret 2017. Andelen biodrivmedel av de totala drivmedelsleveranserna ökade från 18,4 procent till 20,2 procent.

Ökningen var störst för HVO-biodiesel, där särskilt försäljningen av ren HVO mer än fördubblades mellan 2016 och 2017. Hela 29,2 procent av all diesel var biodiesel under första halvåret.

Försäljningen av etanol låg stabilt, liksom försäljningen av RME, rapsdiesel.

LÄS OCKSÅ: Sverige störst på biodrivmedel

LÄS OCKSÅ: Sverige behöver fler bioraffinaderier