facebooktwittermail d

Husum pulp höll upp resultatet för Norra skog

Norra Skogs rörelseresultat krympte under förra året med 138 miljoner kronor till 911 miljoner kronor. En svalare trävarumarknad vägdes upp av delägarskapet i massabruket Husum pulp. 

2022 blev Norra skogs nettoomsättning 5 204,7 miljoner kronor och rörelseresultatet landade på 911 miljoner kronor.
2022 blev Norra skogs nettoomsättning 5 204,7 miljoner kronor och rörelseresultatet landade på 911 miljoner kronor. FOTO: NORRA SKOG

Det har gått tre år sedan Norrskogs och Norra skogsägarnas fusion till Norra skog. Skogsägarföreningen skriver i sitt årsbokslut för 2022 att ”fusionen och den industriella omstruktureringen har gett betydande fördelar för föreningen”. 

2022 blev nettoomsättningen 5 204,7 miljoner kronor och rörelseresultatet landade på 911 miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 18 procent. 

Massamarknaden höjer resultatet

Det kan jämföras med ett rörelseresultat på 1 049 miljoner kronor 2021. Hela det året var marknaden för trävaror urstark. 2022 däremot var konjunkturen för sågade trävaror nedåtgående och lönsamheten hämtades i stället upp av marknaden för pappersmassa. Norra skogs delägarskap i massabruket Husum pulp stod för 513 miljoner kronor av koncernens resultat.