facebooktwittermail d

Husqvarna tjänar på byggmaskiner

Maskintillverkaren Husqvarna tjänar mindre på motorsågar och mer på kapmaskiner.

Under tredje kvartalet gjorde Husqvarnakoncernen en rörelsevinst på 405 (332) miljoner kronor. Den största delen av vinsten kommer från divisionen med premiumprodukter för skog, park och trädgård under varumärket Husqvarna. Där var vinsten 321 (432) miljoner kronor, en minskning alltså.

Divisionen Construction som säljer byggmaskiner ökade däremot vinsten. Vinsten tredje kvartalet blev 144 (107)) miljoner kronor. Rörelsemarginalen för Construction är 14 procent jämfört med 12 procent för Husqvarna.

Påverkades negativt

”Construction fortsatte på sin väg av lönsam tillväxt, medan Husqvarnadivisionen påverkades negativt av lägre produktionsvolymer, valuta och en ogynnsam produktmix, vilket resulterade i lägre resultat för kvartalet”, skriver vd Kai Wärn i delårsrapporten.