facebooktwittermail d

Lantbruket ska hjälpa nyanlända

Hushållningssällskapets integrationsprojekt Grön Arena vill använda lantbruket som ett verktyg för att lösa den stora utmaningen med att få nyanlända att komma i arbete.