facebooktwittermail

Lantbruket ska hjälpa nyanlända

Hushållningssällskapets integrationsprojekt Grön Arena vill använda lantbruket som ett verktyg för att lösa den stora utmaningen med att få nyanlända att komma i arbete.

Christer Yrjas, nationell projektledare för Grön Arena-konceptet. FOTO: ELLINOR EKE-GÖRANSSON

Grön Arena arbetar för att unga, vuxna och gamla ska kunna få ett rikare liv genom arbete med djur, natur, trädgård och lantbruk. 

De cirka 80 Grön Arenagårdarna finns utspridda över hela landet. 12 av dessa är i gång med integrationsprojektet vars mål är att förmå personer långt ifrån arbetsmarknaden att närma sig ett arbete.

Deltagarna ska vara på gården i totalt 192 timmar och upplägget varierar från gård till gård. För deltagarna i projektet ses Grön Arenagårdarna som ett ”försteg” innan de är redo för en anställning.

– Vi ser att långt ifrån alla nyanlända står rustade för att kliva in på arbetsmarknaden, de är inte redo. Därför arbetar vi med ett Försteg, steget innan arbetsmarknaden, där vi med hjälp av arbetet på gården får personer att börja bygga upp sin självkänsla, att de får känna tillhörighet, komma ifrån sitt utanförskap och träna språket. Gårdens djur och odlingar är fantastiska verktyg när det gäller att skapa en positiv utveckling för individer, säger Christer Yrjas, nationell projektledare för Grön Arena.

Engagerade lantbrukare

Projektet är finansierat av Jordbruksverket och samverkan sker med Arbetsförmedlingen och kommunerna.

Allt eftersom projektet fortlöper har lantbrukarna utvärderat de nyanländas vistelse på gårdarna.

– Vi ser att språket är en stor utmaning, större än vad vi kanske hade räknat med. Men vi ser också att projektet engagerar lantbrukarna och det är många som vill hjälpa till och göra en samhällstjänst, säger Christer Yrjas.

Vill visa upp gröna näringarna

Tanken är att deltagarna ska lära sig om svenskt lantbruk och svensk arbetsmarknad.

– Vi kommer även anordna studiebesök på större gårdar för att se om deltagare är intresserade av att arbeta inom de gröna näringarna, berättar Christer Yrjas och fortsätter: