facebooktwittermail d

Hushållningssällskapet tvingas böta – för miljöbrott

Hushållningssällskapet i Skåne får böta för miljöbrott efter att utan tillstånd ha spridit insektsmedel i ett vattenskyddsområde.

Hushållningssällskapet hade inte tillstånd att sprida just det medlet och meddelade inte miljönämnden i Sjöbo kommun i tillräckligt god tid (arkivbild).
Hushållningssällskapet hade inte tillstånd att sprida just det medlet och meddelade inte miljönämnden i Sjöbo kommun i tillräckligt god tid (arkivbild). FOTO: TT

Hushållningssällskapet fälls för två fall av otillåten miljöverksamhet på Bjärsjölagård i skånska Sjöbo kommun 2016 och 2017.

Det rör sig om spridning av insektsmedlet Mavrik på ett fält som är vattenskyddsområde.

Saknade tillstånd

Hushållningssällskapet hade inte tillstånd att sprida just det medlet och meddelade inte miljönämnden i Sjöbo kommun i tillräckligt god tid att man hade bytt till det, enligt strafföreläggandet.

– Vi har kört en nyare insekticid i spannmål som vi inte hade sökt dispens för, det ska man göra i förväg. Vi hade missat dispensförfarandet. Sedan året efter blev det ett följdfel av detta igen, säger Sven Fajersson, vd för Hushållningssällskapet i Skåne.

Sven Fajersson, vd för Hushållningssällskapet i Skåne.
Sven Fajersson, vd för Hushållningssällskapet i Skåne. FOTO: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET

– Det är ju illa att göra samma fel två gånger i rad, det är besvärande. Sedan dess har vi säkerställt rutiner för att detta inte ska upprepas och därmed så har vi accepterat en företagsbot för detta.

Överklagade beslutet

Hushållningssällskapet har även fällts för att utan dispens ha rensat ett dike på en biotopskyddad fastighet i Bjärröd. I detta fall var det länsstyrelsen som ansåg att det inte gått rätt till.

– Vi hade tillstånd att rensa på själva Bjärsjölagårdfastigheten, men vi hade inte sökt på denna separata fastighet. Då fick vi ett föreläggande att vi skulle lägga tillbaka en del stenar längs med kanterna och det har vi gjort, säger Sven Fajersson.

Hushållningssällskapet överklagade länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen, som gav länsstyrelsen rätt.

Totalt åläggs Hushållningssällskapet att betala företagsbot med 75 000 kronor.

Rättelse: Hushållningssällskapet i Skåne kallades felaktigt ”Rådgivare” i en rubrik i en tidigare version av artikeln. I Skåne är rådgivningen samlad i det delvis personalägda dotterbolaget HIR Skåne AB.