facebooktwittermail d

Hushållningssällskapet startar juridisk tjänst

Hushållningssällskapet startar ett nytt bolag för juridisk hjälp till företag i det gröna näringslivet.

Katarina Wiklund, är förutom VD för Hushållningssällskapet i Östergötland även VD för nystartade Hushållningssällskapet Juridik AB.
Katarina Wiklund, är förutom VD för Hushållningssällskapet i Östergötland även VD för nystartade Hushållningssällskapet Juridik AB. FOTO: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET

Målet är att ha kvalificerade jurister på cirka 15 orter runt om i landet. Men i första skedet ska 2 – 4 anställas.

– Sedan sker rekryteringen efter hand. Vi hoppas på mer seniora medarbetare som lockas av att vi erbjuder delägarskap, ingå i ledningsgruppen och att få ta del av resultatfördelningen, säger Katarina Wiklund, VD för Hushållningssällskapet Juridik AB.

Hon har tidigare varit verksam inom LRF Konsult men tror att det finns plats för fler aktörer inom rådgivningssektorn.

– Annars skulle vi inte satsa på det här.

Hon menar att Hushållningssällskapets verksamhet kommer att omfatta flera delar som andra aktörer inte fångar upp.

– Till exempel miljö-, produkt- och investeringsstöd. Dessutom tror jag inte att alla företag testar alla möjligheter att överklaga myndighetsbeslut. Det är också något vi kan hjälpa till med.

Hon menar att det är svårt för småföretagare att ha den kompetensen. Och att det därför finns behov av Hushållningssällskapets juristtjänster för "specialiserad och oberoende rådgivning".

LÄS OCKSÅ: Hushållningssällskapen växer kring Vänern

LÄS OCKSÅ: Hon tar över Hushållningssällskapet