facebooktwittermail d

AI-lösning ska trygga livsmedelsförsörjningen

För att trygga landets livsmedelsförsörjning när antalet lantbruksföretag blir allt färre, lanserar Hushållningssällskapet en ny AI-lösning.

Hushållningssällskapet lanserar en ny AI-lösning.
Hushållningssällskapet lanserar en ny AI-lösning. FOTO: LARS LINDQVIST/DN/TT

Lösningen som går under namnet Klara, ska på distans kunna ge svar på odlarens frågor om växtnäringsstatus, sjukdomssymtom och skadegörare.

”Tillsammans med en grupp rådgivare, forskare och tekniker arbetas en lösning fram som underlättar kunskapsöverföring för mer svensk mat från det svenska lantbruket”, säger Jimmy Larsson, projektledare och Hushållningssällskapets nationella affärsutvecklare, i ett pressmeddelande.

Klara kommer att kunna analysera fältdata. Tanken är att det här ska spara tid för odlare som nu slipper göra det jobbet själva.

”I en snabbt föränderlig framtid kommer Klara att ge oss rådgivare det stöd vi behöver för att möta framtidens utmaningar samt göra att smala kompetenser kommer att bli tillgängliga över allt”, säger Mattias Hammarstedt, växtodlingsrådgivare på Hir Skåne.