facebooktwittermail d

Hushållningssällskapets uppmaning: Lägg inte mark i träda

Kriget i Ukraina kan komma att leda till brist på livsmedel och foder. Därför bör svenska lantbrukare bibehålla eller helst öka sin produktionsnivå, uppmanar Hushållningssällskapet.