facebooktwittermail d

Hushållningssällskapet efterlyser 100 lantbrukare

Intresset för hur mat produceras är rekordstort. Över 100 lärare har anmält intresse för att få kontakt med en lantbrukare genom Farmer Time. 

Hushållningssällskapet söker nu lantbrukare som vill visa skolelever sin vardag.