facebooktwittermail d

Hushållningssällskapen går ihop

Hushållningssällskapen Skaraborg, Västra och Värmland går ihop och byter nu namn till Hushållssällskapen Västra.